Sustav sigurnosnih prsluka (Safety Vest System – SVS)

Glavni cilj Sustava sigurnosnih prsluka (Safety Vest System- SVS) je omogućiti sigurnu suradnju ljudi i strojeva. Njegova je početna primjena namijenjena fleksibilnim skladištima koja su opremljena robotima (AGV- Automatski vođena vozila) i postojećim sigurnosnim sustavom, ali se može i lako proširiti i prilagoditi za druge primjene gdje je potrebna ili poželjna suradnja ljudi i strojeva.

Sigurnosne funkcije Sustava sigurnosnih prsluka:

 • Zaustavljanje svih strojeva na sigurnoj udaljenosti od sigurnosnog prsluka ( iniciran zaštitnim mjerama)
 • Zaustavljanje u nuždi svih potencijalno opasnih strojeva u objektu (inicirano od strane korisnika)

Sustav sigurnosnih prsluka (Safety Vest System) može se prilagoditi za implementaciju funkcije zaustavljanja u nuždi paralelno s različitim postojećim sigurnosnim sustavom ili u potpunosti samostalno, ovisno o strukturi i zahtjevima objekta u kojem će se postaviti.

Sigurnosni prsluk (Safety Vest – SV)

Sigurnosni prsluk (SV) je jakna visoke vidljivosti  opremljena elektroničkim sustavom sigurnosnih prsluka za mjerenje udaljenosti i sustavom za zaustavljanje u nuždi. Sigurnosni prsluk funkcionira na principu odašiljanja i primanja bežičnih signala pomoću kojih određuje udaljenost obližnjih strojeva opremljenih Modulom za zaustavljanje u nuždi (Emergenca Stop Module – ESM). U slučaju kada se čovjek previše približi, Modul  za zaustavljanje u nuždi će sigurno zaustaviti stroj. Dok  će u slučaju nužde, čovjek moći sam zaustaviti sve opasne strojeve u objektu povlačenjem užeta za zaustavljanje u nuždi na sigurnosnom prsluku. Sigurnosni prsluk napaja se baterijama koje se mogu puniti.

Bazna stanica sigurnosnih prsluka (Safety Vest Base Station – SVBS)

Bazna stanica sigurnosnih prsluka (SVBS) fiksno je instalirana jedinica sa sljedećim funkcijama:

 • Prima Wi-Fi sigurnosne signale otkucaja srca od aktivnih sigurnosnih prsluka
 • Kontrolira pristup radnika koji nose sigurnosni prsluk u skladištu i izvan njega putem barijere ili svjetlosne zavjese.
 • Pruža funkciju punjenja baterija za do dva sigurnosna prsluka u situacijama kada se oni ne koriste

Bazna stanica sigurnosnih prsluka namijenjen je za korištenje obučenih radnika u industrijskom radnom okruženju s ograničenim pristupom.

Modul za zaustavljanje u nuždi (Emergency Stop Module – ESM)

Modul za zaustavljanje u nuždi je bežični primopredajnik i jedinica za zaustavljanje ugrađena u stojeve kao što su AGV i logistička vozila. Sadrži SVS sustav za određivanje dometa te prenosi i prima bežične signale za određivanje dometa obližnjim SV-ovima.
Modul za zaustavljanje u nuždi prepoznaje i razmjenjuje signale za određivanje udaljenosti sigurnosnih prsluka koji nisu unutar radijusa od 20 metara ili više. Sadrži dvije sigurnosne zaprege koje se spajaju na kočioni/ pogonski sustav stroja za aktiviranje njegove funkcije zaustavljanja u slučaju kada se radnik, koji nosi sigurnosni prsluk, nalazi unutar podesive sigurnosne udaljenosti.

SVS komponente visoko su funkcionalni prototipovi razvijeni na temelju fleksibilnosti i (re)konfigurabilnosti. Mogu se, ali i trebaju konfigurirati i optimizirati za svaki slučaj upotrebe ili aplikacije.

Primjena i način rada

U početnom stanju, sigurnosni prsluci spojeni su na Baznu stanica sigurnosnih prsluka (SVBS) radi punjenja. Kada je sigurnosni prsluk odspojen, on se inicijalizira i izvještava svoju baznu stanicu. Tada osoba može zatražiti ulazak u opasno područje pritiskom na određeni gumb na Baznoj stanici sigurnosnih prsluka. Ako su ispunjeni svi uvjeti za siguran ulazak u opasno područje, Bazna stanica sigurnosnih prsluka daje uputu sigurnosnom sustavu objekta za otvaranje vrata (ili svjetlosne zavjesne) ili to čini samim aktiviranjem jednog od svojih sigurnosnih izlaza. Na taj se način omogućuje osobi da uđe u opasno područje bez prekida sigurnosne petlje i zaustavljanja cijelog objekta.

Jednom aktivan, Sigurnosni prsluk sudjeluje u RTOF-u (Round Trip Time of Flight) u rasponu s Modulom za zaustavljanje u nuždi u svom UWB (Ultra Wideband) rasponu. Također povremeno šalje poruku Baznoj stanici sigurnosnih prsluka (SVBS) ukazujući mu ispravan rad, takozvani otkucaj srca sigurnosnog prsluka.

Ako je u dometu sigurnosnog prsluka UWB prijenos, Modul za zaustavljanje u nuždi povremeno određuje svoju udaljenost do sigurnosnog prsluka. U situaciji kada je izmjerena udaljenost do sigurnosnog prsluka ispod određenog praga, Modul za zaustavljanje u nuždi ima mogućnost uputiti upravljački sustav stroja na ograničenje njegove brzine. Dok u slučaju kada je udaljenost na ili ispod opasne granice, Modul za zaustavljanje u nuždi pokreće sigurnosno zaustavljanje stroja. Prikaz navedenoga je vidljiv na videu snimljenom tijekom testiranja Sustava sigurnosnih prsluka.

Tijekom rada sigurnosnog prsluka i nakon uspješno provedene procedure unosa, Bazna stanica sigurnosnih prsluka očekuje niz periodičnih poruka od sigurnosnog prsluka o njegovoj ispravnosti rada. U trenutku kada Bazna stanica sigurnosnih prsluka prestaje primati navedene poruke, bazna stanica prekida sigurnosnu petlju putem svog sigurnosnog izlaza i dovodi cijeli objekt u sigurno stanje. Ako se osoba nalazi u opasnom području i sigurnosni prsluk ne radi, jedini način da se osigura sigurnost osobe je da se zaustave svi strojevi koji rade na tom području.

Za sljedeći blog post pripremit ćemo vam više informacija o tehnologiji Sustava sigurnosnih prsluka. Pratite nas za novosti…


Glavni cilj KONČAR – Institut za Elektrotehniku je pružanje rješenja u području željezničke i elektroenergetske opreme i sustava. Međutim, prepoznajući ogroman potencijal razvijene tehnologije Sustava sigurnosnih prsluka (SVS), objavljujemo ovu seriju članaka kako bismo privukli partnere zainteresirane za dovođenje ovog proizvoda na tržište.  

Ovaj projekt je podržan programom istraživanja i inovacija Europske unije Obzor 2020 u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br. 688117 (SafeLog). 

SafeLog projektni konzorcij činili su: 

 • Karlsruhe Institute of Technology 
 • Swisslog 
 • Czech Technical University in Prague 
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
 • Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics 
 • KONČAR – Institut za Elektrotehniku