Novi doktor znanosti u KONČAR – Institutu

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 5. travnja 2023. godine, kolega Vedran Đurina, suradnik u Laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja, PJ Laboratorijski centar, obranio je svoju doktorsku disertaciju na temu

Procjena fizikalno-kemijskih svojstava izolacijskih ulja tehnikama molekulske spektroskopije uz korištenje kemometrijskih metoda i umjetnih neuronskih mreža“.

 

Sažetak

Cilj disertacije je izrada visoko pouzdanih računskih modela za procjenu fizikalno-kemijskih svojstva ulja iz molekulskih spektara dobio podatak o starenju ulja i prisutnim kemijskim onečišćenjima. Uz izradu modela, tijekom disertacije istraženi su međuodnosi fizikalno-kemijskih svojstava ulja kako bi se doprinijelo shvaćanju informacija koje se dobivaju njihovim ispitivanjem. Iz dobivenih molekulskih spektara provedene su analize značajnih područja spektara, određivanje signala koji se u spektrima mijenjaju s promjenama fizikalno-kemijskih svojstava, te identifikacija odgovornih kemijskih vrsta.

Pomoću izmjerenih fizikalno-kemijskih svojstava ulja izrađene su krivulje međusobne korelacije između različitih svojstava ulja. Istražene su međuovisnosti svojstava koja su indikatori kemijskog sastava ulja, međuovisnosti svojstava koja su indikatori ostarjelosti ulja, te ovisnosti između svojstava koja opisuju kemijski sastav i ostarjelost ulja.

Rezultati prikazani u ovom doktorskom radu ukazuju na velike mogućnosti primjene spektroskopskih metoda procjene za dopunu postojećih laboratorijskih metoda mjerenja, kao i za izradu jednostavnijih mjernih uređaja koji bi na terenu ili tijekom rada opreme mogli pratiti fizikalno-kemijska svojstva i stanje izolacijskih ulja.

Znanstveni doprinosi

Nova saznanja o utjecaju starenja ulja na njihove spektre omogućavaju bolje razumijevanje promjena dijelova molekulskih spektara izolacijskih ulja u ovisnosti o njihovom sastavu. Određene su korelacije fizikalno-kemijskih svojstava izolacijskih ulja i podataka dostupnih u molekulskim spektrima ulja. Pripremljeni su računski modeli za predviđanje osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava izolacijskih ulja iz molekulskih spektara koje je moguće primijeniti za nedestruktivnu analizu ulja.