Uspješna suradnja KONČAR – Instituta i Njemačkog društva za međunarodnu suradnju

U sklopu projekta EU4Business: Poticanje zajedničkog regionalnog tržišta putem kvalitetne infrastrukture i e-trgovine (EU4Business: Fostering common regional market through quality infrastructure and e-commerce), predstavnici Nadzornih tijela tržišta iz zemalja članica CEFTA sporazuma posjetili su Laboratorijski centar KONČAR – Instituta ze elektrotehniku.

Za zajedničko provođenje spomenutog projekta od strane Europske komisije i Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj ovlašteno je Njemačko društva za međunarodnu suradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). Svrha projekta je jačanje ekonomske integracije među članicama CEFTA-e podržavajući provedbu akcijskog plana za zajedničko regionalno tržište u području kvalitetne infrastrukture i e-trgovine. Cilj je pomoći članicama CEFTA-e u poboljšanju temeljnih elemenata njihovih sustava kvalitetne infrastrukture, prateći standarde EU-a. Projektom se namjerava olakšati neograničeno kretanje industrijskih proizvoda osiguravajući pritom pravednu konkurenciju i zaštitu prava potrošača putem implementacije unaprijeđenog sustava nadzora tržišta.

Usklađenost proizvoda s tehničkim zahtjevima ključna je kako bi se osiguralo da oni zadovoljavaju bitne specifikacije navedene u zakonodavstvu EU-a. Laboratorijski centar Instituta, odnosno Laboratorij za EMC i sigurnost, odabran je za provođenje ispitivanja proizvoda koji su tijekom ovog projekta ocijenjeni kao potencijalno nesukladni s direktivama i propisima koji se primjenjuju na tržištu EU. U sklopu navedene suradnje, organizirana je dvodnevna studijska posjeta čija je svrha bila unaprijediti znanje i vještine predstavnika Nadzornih tijela tržišta prilikom provođenja procjene usklađenosti električnih proizvoda. Posjet Laboratorijskom centru pružio je inspektorima priliku za raspravom o ispitivanjima relevantnima za procjenu sigurnosnih zahtjeva električnih proizvoda, upotrebi usklađenih standarda, ocjeni rezultata ispitivanja i zahtjevima za izvještavanje. Iskustvo stečeno ovim studijskim posjetom pridonijet će prikladnom donošenju odluka o usklađenosti i sigurnosti električnih proizvoda s tehničkim zahtjevima utvrđenima u odgovarajućim standardima.