Novi patent za metodu i uređaj koji povećavaju pouzdanost prikazanih signala na ekranu

Uspješna višegodišnja suradnja društava KONČAR – Institut za elektrotehniku i KONČAR – Inženjering (KET) rezultirala je novim intelektualnim dostignućem. Ispred Europskog patentnog ureda objavljen je patent za izum

METHOD AND DEVICE FOR DISPLAYING SAFETY UNIT SIGNALS WITH INFORMATION REGARDING RELIABILITY OF DISPLAYED SIGNALS,

čiji su autori Mario Bilić (KONČAR – Institut) i Davor Mraović (KONČAR – KET).

Kada se radi o automatizaciji željezničkog prometa, nuklearnih elektrana ili primjerice instrumenata i opreme u brodskom i zračnom prometu, jednu od najvažnijih uloga ima funkcionalna sigurnost. Pretpostavka postizanja funkcionalne sigurnosti takvih sustava je pouzdana signalizacija.

Trenutno dostupna rješenja na tržištu koja se koriste u tu svrhu imaju zajedničko tehničko ograničenje, a to je da osim mogućnosti prikazivanja osnovnih signala („radi“ ili „ne radi“), ostali mogući uzroci koji mogu dovesti do desinkronizacije sigurnosnih jedinica ostaju skriveni čovjeku. Temeljem toga, moguće je zaključiti kako postojeća rješenja ne pružaju dovoljno informacija kako bi se kvar ili potencijalna opasnost na određenom sustavu mogli procijeniti na intuitivan i jednostavan način.

“Glavni izazov bio je kako čovjeku na siguran način prikazati stanja bitnih signala na standardnom računalnom LCD zaslonu.” – Mario Bilić, KONČAR – Institut za elektrotehniku

Vođeni tim izazovom, stručni tim KONČAR – Instituta i KONČAR -KET-a, kreirao je sustav koji će uvelike doprinijeti povećanju sigurnosti i pouzdanosti prilikom automatizacije sustava iz spomenutih područja. Radi se o izumu koji predstavlja novu metodu i uređaj za prikazivanje signala sigurnosne jedinice s informacijama koje se odnose upravo na povećanje pouzdanosti prikazanih signala na ekranu. Uvođenjem animiranog svjetlećeg grafičkog efekta, ovaj izum na pouzdan način pruža rješenje za uočena tehnička ograničenja na trenutno postojećim sustavima. Grafički efekt putujuće “svjetlosne zrake” signalizira bilo kakvu faznu dekoherenciju, tj. desinkronizaciju, među redundantnim signalnim putovima te na taj način osigurava da hardver i softver, odnosno svaka procesorska jedinica i komunikacijski kanal za obradu redundantnog signala, radi besprijekorno.

“Sigurnost signala u tehnici postiže se udvostručavanjem, što u ovom slučaju znači da stanje signala određuju dva računala i šalju različitim putevima. Međutim, zaslon prikazan čovjeku je jedan i čovjek očekuje jedan simbol za svaki signal. Tu smo primijenili ideju da svaki takav simbol podijelimo na dva dijela pa bi svaki dio bio upravljan posebno, jednim od ta dva signala. Čovjek lako primijeti da su dvije polovice simbola različite boje. Taj pristup nije nov, ali nije bio dovoljan sa stanovišta vremenske sinkronizacije signala i računala koji upravljaju jednim simbolom. Tu smo uveli sasvim nov pristup putujuće “svijetle zrake” koja stalno prelazi preko simbola, a poziciju “zrake” određuju računala koje šalju signal, svako za sebe. Na taj način omogućeno je da čovjek lako primijeti lom te zrake u slučaju da je došlo do razilaženja sinkronizacije.

Mogućnosti sigurnosnih računala u trenutku razvoja bile se također izazov te je za realizaciju ideje trebalo uložiti dodatni napor u smislu optimizacije, tako da su za osmišljavanje, realizaciju, a naknadno i postupak patentiranja bile potrebne godine.“ – Mario Bilić, KONČAR – Institut za elektrotehniku

S obzirom na glavno područje primjene, ovo rješenje spada u kategoriju sigurnosnih sustava za indikaciju neispravnosti signalnih uređaja ili odgovarajućih redundantnih signalnih putova, koji se uglavnom koriste u prethodno navedenim područjima. Opisana metoda i uređaj mogu se primjenjivati u svim područjima gdje se čovjek nalazi u svojstvu sigurnog interpretatora zaprimljenih suvišnih signala.