MEP postavljen na trećoj lokaciji u Zagrebu

Za našeg klijenta KONČAR – Energetika i usluge postavljen je sustav trajnog monitoringa zračenja elektromagnetskih polja – MEP, na trećoj lokaciji u Gradu Zagrebu.

MEP je sustav koji omogućuje praćenje zračenja elektromagnetskih polja svih važnih frekvencijskih područja, autonoman je tese može postaviti na svaku lokaciju. Sastoji od izotropne antene, analizatora spektra, GSM modema te softverske aplikacije koja podatke prima i prikazuje ih u obliku prilagođenom korisniku.